previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Home
Apie mus

Apie mus

Bendruomenė įkurta 2004 m. rugsėjo 14 d. Jos tikslas – vienyti Keturvalakių miestelio ir Geisteriškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi krašto istorija bei ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat siekiama plėtoti ryšius su panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat vienyti narius bendrai veiklai, padėti keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Dabar bendruomenės pirmininko pareigas eina Arvydas Kuršvietis, o jam vadovauti padeda bendruomenės taryba, kurią sudaro 7 nariai. Iš viso Keturvalakių bendruomenę sudaro 90 narių.