previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Home
Miestelio istorija

Miestelio istorija

Keturvalakiai – miestelis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, 12 km į vakarus nuo Marijampolės, Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Yra seniūnijos pastatas, paštas , Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, Keturvalakių koplyčia, Keturvalakių mokykla-daugiafunkcinis centras, veikia viešoji biblioteka, kultūros namai.

Miestelio pavadinimas kilęs iš 4 valakų žemės, kuri buvo skirta įkurti dvarui. Keturvalakiai minimi nuo 1613 m. Prieš 1769 m. pastatyta bažnyčia, 1786 m. pastatyta nauja medinė, Antrojo pasaulinio karo pabaigoje sudegė, 1950 m. pastatyta Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia. Keturvalakių parapija buvo įsteigta 1777 m., prie jos veikė parapinė mokykla, kurioje 1781 m. mokėsi 8 mokiniai.

Nuo 1787 m. prie bažnyčios veikė parapinė mokykla. 1872 m. įsteigta valdinė pradžios mokykla, 1872–1946 m. valdinė pradžios mokykla, 1949–1994 m. septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, nuo 1994 m. Keturvalakių pagrindinė mokykla, dabar Keturvalakių mokykla – daugiafunkcis centras.

1905–1907 m. vyko mitingų ir demonstracijų. 1906 m. įkurtas „Žiburio“ draugijos skyrius, 1907 m. – biblioteka – skaitykla, surengtas pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas. 1945 m. rugpjūčio 3 d. Keturvalakius užėmė 15 Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanų, paėmė pabėgusių enkavedistų ginklus, valsčiaus dokumentus, nušovė 3 stribus, sušaukė gyventojų mitingą. 1948 m. įsteigta biblioteka, paštas, medicinos punktas. 1950–1992 m. buvo kolūkio centrinė gyvenvietė. [3]

2012 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė dekretu Nr. 1K-1325[4] patvirtino Keturvalakių herbą.

Žymūs žmonės
Keturvalakiuose gimė:

Baltrus Matusevičius, matematikas, varpininkas, knygnešys.
Nijolė Miliauskaitė, poetė, lituanistė.
Jeronimas Plečkaitis, mokytojas, Lietuvos politinis veikėjas.
Keturvalakių kapinėse palaidoti:

Juozas Burba, knygnešys.